Testovací panel řídicího systému Foxtrot

 

Tento panel byl připraven na míru Ostravské univerzitě. Pomáhá nejen při výuce studentů, ale i dalším zájemcům při testování reálných aplikací vyvinutých pro řídicí systémy českého výrobce TECO. Hlavní výhodou je, že software lze odladit na jednom místě, protože na panelu jsou umístěné různé druhy snímačů i ovládacích prvků. Za běžných okolností jsou tyto prvky rozmístěny třeba i po celém domě a testovat funkčnost programu je tak velmi nepřehledné a časově náročné.

Programů pro řízení jednotlivých přístrojů a zařízení může být mnoho. Jen některé z nich ale poskytnou uživateli maximální komfort. Cílem je naprosto jednoduché ovládání a minimalizace zásahů uživatele při běžném chodu, ať už domácnosti nebo výrobní linky. Díky panelu si zájemci mohou vyzkoušet v univerzitní laboratoři, nakolik jejich program tyto požadavky splňuje.

Přímo na panelu jsou umístěné LED pásky různých barev. Pomocí programu, který si zájemci sami navrhnou, je mohou nejen vypínat a zapínat, ale také měnit intenzitu osvětlení, popř. je rozsvěcet různých barevných kombinacích.

Pomocí vizualizací, které se zobrazí na dotykovém LCD displeji, je možné testovat také programy na ovládání žaluzií, vytápění a dalších přístrojů a zařízení.

Na panelu jsou umístěné

snímače 

Řídícímu systému dodávají aktuální informace o teplotě, vlhkosti a koncentraci CO2 ve vzduchu, o elektrických parametrech připojených spotřebičů apod.

ovládací prvky 

Nástěnná tlačítka, dotykový LCD displej, rádiový spínač, čtečka RFID karet, rádiový ovladač (tzv. klíčenka)

hlasový modul

Dokáže přehrávat audio nahrávky - slovní oznámení, popř. varování, znělky, hudební skladby nebo jejich části (nahrazují zvonění u dveří, začátek a konec vyučování apod.)